Yii Framework

Yii Framework là 1 mã nguồn mở php nổi tiếng dùng để viết mọi loại ứng dụng Web. Yii rất nhẹ và nhanh, dễ sử dụng, năng suất cao, có thể tái sử dụng nhiều thành phần, cộng đồng hỗ trợ rộng lớn và luôn được cập nhật lỗi nhanh nhất. Vì thế đây là 1 giải pháp tốt cho việc viết các ứng dụng lớn như CMS, Portal…