Thay đổi URL Search mặc định trong WordPress

Thay đổi URL Search mặc định trong WordPress

13/08/2019

Bạn có muốn thay đổi URL tìm kiếm mặc định trong WordPress? Theo mặc định, các URL tìm kiếm WordPress không thân thiện với người dùng. Trong bài viết này, Thegioiphp sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để dễ dàng thay đổi url tìm kiếm mặc định slug trong WordPress. Và làm cho nó theo chuẩn SEO và thân thiện với người dùng.

Tại sao thay đổi URL tìm kiếm mặc định Slug trong WordPress

WordPress sử dụng cấu trúc URL thân thiện với SEO cho tất cả các trang trên trang web của bạn. Các URL thân thiện với SEO điển hình trông giống như sau: http://thegioiphp.com/some-page/ http://thegioiphp.com/2018/03/some-article/ http://thegioiphp.com/category/some-category/ Như bạn có thể thấy, các URL này khá dễ hiểu đối với người dùng cũng như công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, WordPress vẫn sử dụng URL không thân thiện cho trang kết quả tìm kiếm. Một URL tìm kiếm điển hình trong WordPress trông giống như sau: http://thegioiphp.com/?s=search-term Cấu trúc URL này không khớp với phần còn lại của URL trang web của bạn. Mặc dù một số plugin tìm kiếm WordPress cải thiện kết quả tìm kiếm, hầu hết không làm bất cứ điều gì về chính URL tìm kiếm. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể làm cho URL tìm kiếm của mình trông giống như sau: http://thegioiphp.com/search/your-search-term/ Chúng ta hãy xem làm thế nào để làm cho URL trang tìm kiếm WordPress slug SEO thân thiện hơn.

Thay đổi URL của trang tìm kiếm Slug trong WordPress

Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ cần chỉnh sửa cái file trong WordPress của mình. Rất dễ dàng phải không nào ?

Cách 1. Thay đổi URL tìm kiếm WordPress Slug thông qua tệp chức năng

Phương pháp này dễ dàng hơn và được đề xuất cho hầu hết người dùng. Trước tiên, bạn cần phải copy và dán đoạn code sau đây vào files functions.php của chủ đề hoặc một plugin dành riêng cho Web của bạn:

function wpb_change_search_url() {
    if ( is_search() && ! empty( $_GET['s'] ) ) {
       wp_redirect( home_url( "/search/" ) . urlencode( get_query_var( 's' ) ) );
       exit();
     }
}

add_action( 'template_redirect', 'wpb_change_search_url' );

Đừng quên lưu các thay đổi của bạn. Bây giờ bạn có thể truy cập trang web của mình và thử sử dụng tính năng tìm kiếm. Bạn sẽ nhận thấy rằng URL tìm kiếm trông giống như sau: http://thegioiphp.com/search/your-search-query/

Kết quả sau khi thay đổi url

Cách 2. Thay đổi URL tìm kiếm Slug qua file .htaccess

File .htaccess thường được sử dụng để thiết lập chuyển hướng (Redirect) và các tác vụ cấu hình trang web khác. Bạn cũng có thể sử dụng nó để thay đổi slug URL tìm kiếm mặc định trong WordPress. File .htaccess của bạn nằm trong thư mục gốc của trang web của bạn. Và bạn sẽ cần sử dụng ứng dụng FTP hoặc File Manager trong cPanel để chỉnh sửa nó.  Trong File .htaccess của bạn, bạn cần phải dán mã sau vào cuối:

# Change WordPress search URL 
RewriteCond %{QUERY_STRING} \\?s=([^&]+) [NC] 
RewriteRule ^$ /search/%1/? [NC,R,L]

Đừng quên lưu các thay đổi của bạn và tải tệp .htaccess trở lại máy chủ. Bây giờ bạn có thể truy cập trang web của mình và sử dụng tính năng tìm kiếm. Bạn sẽ thấy URL tìm kiếm giờ sẽ giống như sau: http://thegioiphp.com/search/your-search-query/

 

Article Categories:
Wordpress

Comments are closed.