Site icon Hướng dẫn lập trình website php căn bản

SmartImage phiên bản 3.0 ra mắt với các tính năng mới

ứng dụng Smart Image

Smartimage, một ứng dụng quản lý hình ảnh thương hiệu dựa trên điện toán đám mây, nó cung cấp cho ta nhiều tính năng hơn mạnh mẽ và trực quan hơn.

Ứng dụng này giúp cho các công ty quản lý, chia sẻ hình ảnh và nội dung trực quan khác một cách dễ dàng. Mà các nhóm và các doanh nghiệp nhỏ sử dụng hàng ngày cho các sự kiện, chương trình khuyến mãi và truyền thông thương hiệu.

Ngoài tất cả những tính năng cốt lõi như tự động chuyển đổi sang các định dạng phổ biến và kích cỡ, chia sẻ / nhúng vào các public galleries / cá nhân, hiện nay có các tính năng khác như:

Smartimage hiện nay đã được đầu tư nhiều hơn, điều khiển dễ hơn, phần trình bày linh hoạt và hấp dẫn hơn, chia sẻ nội dung chất lượng cao, đồng thời nhấn mạnh sự đơn giản.

Một API của Smartimage cũng đang trong quá trình hoàn thiện, và giúp chúng ta có thể tích hợp sau này.

Website: http://www.smartimage.com/

Exit mobile version