Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't find file: './thegioiphp_main/wp_WP_SEO_Cache.MYI' (errno: 2 "No such file or directory")]
select * from wp_WP_SEO_Cache where ID='87';

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't find file: './thegioiphp_main/wp_WP_SEO_Cache.MYI' (errno: 2 "No such file or directory")]
insert IGNORE into wp_WP_SEO_Cache(ID,is_redirected,redirect_from,redirect_to,redirect_type) values(87,0,'','',0);

OkayNav jQuery - Menu rút gọn dành cho Web Responsive | Thế Giới PHP
OkayNav jQuery – Menu rút gọn dành cho Web Responsive

OkayNav jQuery – Menu rút gọn dành cho Web Responsive

Share Button

Thanh menu luôn là một phần không thể thiếu đối với một trang web. Để có được 1 thanh menu như ý, có thể thay đổi tùy theo kích thước trang web cũng như thiết bị hiển thị thì thật không dễ tí nào. Với OkayNav jQuery, thì mọi chuyện điều trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nó sẽ giúp bạn rút ngắn thanh menu thành 1 cụm khi kích thước trình duyệt thay đổi, thay vì hiển thị tất cả.

Link tham khảo https://github.com/VPenkov/okayNav

Bài viết liên quan