Công cụ nén ảnh với Smush.it

Cập nhật mới nhất ngày 13/08/2019
Công cụ nén ảnh với Smush.it

Tối ưu hóa hình ảnh bằng tay khiến bạn tốn rất thời gian. Có nhiều công cụ chỉnh sửa hình ảnh có thể giúp bạn có được kết quả hình ảnh tốt nhất với một kích thước tập tin nhất định. Smush.it là một dịch vụ mà có sử dụng công cụ tối ưu hóa định dạng hình ảnh bằng cách đưa các byte cuối cùng (không cần thiết) ra khỏi hình ảnh của bạn - mà không thay đổi hình ảnh ban đầu của họ hoặc chất lượng hình ảnh. Sử dụng Smush với nhiều cách khác nhau : Bạn có thể tải lên hình ảnh trong trình duyệt của bạn, cung cấp một danh sách các url hình ảnh hoặc bạn có thể có được Firefox Extension (YSlow) hoặc một bookmarklet thông qua trình duyệt để tối ưu hóa hình ảnh mà bạn đã tìm thấy trên bất kỳ trang web. Smush nó cũng cung cấp một API để thực hiện những tối ưu hóa tự động. Người sử dụng WordPress có thể sử dụng WP Smush.it pulgin để tự động chạy mỗi hình ảnh được bổ sung vào một trang hoặc gửi qua Smush.it bằng các sự lý trong luồng.

Smush.it là một dự án tối ưu hóa hình ảnh mã nguồn mở từ Stoyan Stefanov và Nicole Sullivan của đội ngũ  Exceptional Performance tại Yahoo!. Thử hoặc tìm hiểu thêm tại Website Smush.it.