Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't find file: './thegioiphp_main/wp_WP_SEO_Cache.MYI' (errno: 2 "No such file or directory")]
select * from wp_WP_SEO_Cache where ID='105';

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't find file: './thegioiphp_main/wp_WP_SEO_Cache.MYI' (errno: 2 "No such file or directory")]
insert IGNORE into wp_WP_SEO_Cache(ID,is_redirected,redirect_from,redirect_to,redirect_type) values(105,0,'','',0);

16 Vector Icons miễn phí để làm User Avatars | Thế Giới PHP
16 Vector Icons miễn phí để làm User Avatars

16 Vector Icons miễn phí để làm User Avatars

Share Button

Hôm nay, Thegioiphp.com mang đến cho bạn một bộ tuyệt vời của các biểu tượng vector: nhưng đây không phải chỉ là những biểu tượng bình thường, mà là những biểu tượng avatar mà bạn có thể sử dụng trong các dự án và các trang web của bạn miễn phí.

Được thiết kế bởi Users Insights, những 16 biểu tượng vector có sẵn trong cả hai định dạng Illustrator và Sketch. Tải về từ đây.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo cái bộ Icons khác tại đây http://thegioiphp.com/icons .

Bài viết liên quan