Học HTML cơ bản

Học HTML cơ bản

09/07/2020

Định Nghĩa Về HTML

HTML là viết tắt của Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản. HTML là khối xây dựng cơ bản của World Wide Web.

Siêu văn bản là văn bản được hiển thị trên máy tính hoặc thiết bị điện tử khác có tham chiếu đến văn bản khác mà người dùng có thể truy cập ngay lập tức, thường là bằng cách nhấp chuột hoặc nhấn phím.

Ngoài văn bản, siêu văn bản có thể chứa các Table, List, Form, Image và các yếu tố trình bày khác. Đây là một định dạng dễ sử dụng và linh hoạt để chia sẻ thông tin qua Internet.

Ngôn ngữ đánh dấu sử dụng bộ thẻ đánh dấu (Tag) để mô tả các thành phần văn bản trong tài liệu, hướng dẫn cho trình duyệt web về cách tài liệu sẽ xuất hiện.

HTML ban đầu được phát triển bởi Tim Berners-Lee vào năm 1990. Ông cũng được biết đến như là cha đẻ của web. Năm 1996, World Wide Web Consortium (W3C) đã trở thành cơ quan duy trì các thông số kỹ thuật HTML. HTML cũng đã trở thành một tiêu chuẩn quốc tế ( ISO ) vào năm 2000. HTML5 là phiên bản mới nhất của HTML. HTML5 cung cấp một cách tiếp cận nhanh hơn và mạnh mẽ hơn để phát triển web.

Tips
HTML Tutorial của ThegioiPhp sẽ giúp bạn tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ HTML5 mới nhất, từ các chủ đề cơ bản đến nâng cao từng bước. Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy bắt đầu với phần cơ bản và dần dần tìm hiểu sâu hơn bằng cách học hỏi một chút mỗi ngày nhé!

Bạn có thể làm gì với HTML ?

Có rất nhiều điều bạn có thể làm với HTML.

  • Bạn có thể publish các tài liệu trực tuyến với dạng text, images, list, form, table v.v.
  • Bạn có thể truy cập các tài nguyên website như hình ảnh, video hoặc tài liệu HTML khác thông qua đường dẫn liên kết.
  • Bạn có thể tạo biểu mẫu để thu thập thông tin người dùng như tên, địa chỉ email, nhận xét, v.v.
  • Bạn có thể bao gồm hình ảnh, video, clip âm thanh, phim flash, ứng dụng và các tài liệu HTML khác trực tiếp bên trong một tài liệu HTML.
  • Bạn có thể tạo phiên bản ngoại tuyến của trang web của bạn hoạt động mà không cần internet (dạng offline).
  • Bạn có thể lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt web của người dùng và truy cập sau này.
  • Bạn có thể tìm thấy vị trí hiện tại của khách truy cập trang web của bạn.

Danh sách không kết thúc ở đây, có nhiều điều thú vị khác mà bạn có thể làm với HTML. Bạn sẽ tìm hiểu về tất cả chúng một cách chi tiết trong các chương sắp tới.

Note
HTML như được định nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu chứ không phải là ngôn ngữ lập trình như Java, Ruby, PHP, v.v. Bạn cần một trình duyệt web để xem các trang HTML. Các trình duyệt web không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng các thẻ để diễn giải nội dung của các trang web.

Các bài viết HTML Cơ Bản bao gồm những nội dung gì?

Loạt bài HTML Tutorial này bao gồm tất cả các nguyên tắc cơ bản của HTML. Bao gồm ý tưởng về các yếu tố và thuộc tính (Attribute), cách định dạng văn bản (Format) bằng thẻ HTML, các phương pháp thêm thông tin kiểu vào tài liệu, kỹ thuật chèn hình ảnh và bảng, quy trình tạo danh sách Lists và các biểu mẫu Form cũng như phương pháp bao gồm các tài liệu HTML khác trong tài liệu hiện tại, v.v.

Khi bạn đã quen với những điều cơ bản, bạn sẽ chuyển sang các bài viết sâu hơn như giải thích khái niệm doctype, phương pháp tạo bố cục trang web, tầm quan trọng của việc thêm thông tin thẻ meta vào các trang web, cách thêm các đoạn script, kỹ thuật hiển thị các ký tự đặc biệt, các cách tạo một URL và nhiều thứ nữa.

Cuối cùng, bạn sẽ khám phá một số tính năng nâng cao được giới thiệu trong HTML5 như các cách vẽ đồ họa trên trang web (Canvas), bao gồm âm thanh và video trong tài liệu, lưu trữ dữ liệu ở phía máy khách (Client) bằng cách lưu trữ web, lưu trữ tệp, thực hiện công việc nền với web worker, cũng như nhận tọa độ địa lý của người dùng, tạo ứng dụng kéo và thả, v.v.

Tips
Mỗi chương trong HTML Tutorial này chứa rất nhiều ví dụ thực tế. Vì vậy bạn có thể thử và kiểm tra bằng trình tạo 1 file HTML chứa nội dung này. Và chạy bằng trình duyệt web, nó sẽ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm HTML.

 

Article Categories:
HTML căn bản

Comments are closed.