thẻ heading trong html

Thẻ Heading trong HTML

26/06/2020

Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn vầ cách tạo Heading trong HTML.


Sắp xếp nội dung với Heading

Các thẻ Heading trong HTML đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định thứ bậc và cấu trúc trang web của bạn. Tên

HTML cung cấp tổng cộng 6 thẻ heading , từ thẻ <h1> đến <h6> . Số cấp độ heading càng cao, tầm quan trọng của nó càng lớn. Do đó thẻ heading <h1> được xác định quan trọng nhất. Trong khi thẻ heading <h6> được xác định ít quan trọng nhất trong tài liệu.

Theo mặc định, trình duyệt hiển thị các thẻ heading ở phông chữ lớn hơn và đậm hơn văn bản bình thường. Ngoài ra, các thẻ heading <h1> được hiển thị ở phông chữ lớn nhất, trong khi các thẻ heading <h6> được hiển thị ở phông chữ nhỏ nhất.

<h1>Heading level 1</h1> 
<h2>Heading level 2</h2> 
<h3>Heading level 3</h3> 
<h4>Heading level 4</h4> 
<h5>Heading level 5</h5> 
<h6>Heading level 6</h6>
  • Và Output của đoạn code trên trông như sau:

Thẻ Heading trong HTML

Note
Mỗi lần bạn đặt thẻ heading trên một trang web, trình duyệt sẽ tự động tạo ra 1 khoảng trống trước và sau những thẻ heading. Bạn có thể sử dụng thuộc tính CSS margin để thay đổi định dạng mặc định của trình duyệt.

Tips
Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa phần hiện thị của các thẻ heading như kích thước (Font Size) , độ đậm nhạt, kiểu font chữ… bằng cách sử dụng các thành phần Font trong CSS.


Tầm quan trọng của các thẻ Heading

  • Các thẻ heading HTML cung cấp cho chúng ta thông tin có giá trị bằng cách làm nổi bật các chủ đề quan trọng và cấu trúc của tài liệu. Vì vậy hãy tối ưu hóa chúng một cách cẩn thận để cải thiện, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận nội dung.
  • Đừng sử dụng các heading để làm cho văn bản của bạn trông LỚN hoặc ĐẬM. Chỉ sử dụng chúng để làm nổi bật heading của tài liệu của bạn và để hiển thị cấu trúc tài liệu.
  • Vì các công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như Google, sử dụng các thẻ heading để lập chỉ mục index cấu trúc và nội dung của các trang web, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách rất khôn ngoan trong trang web của bạn.
  • Sử dụng các thẻ <h1> làm tiêu đề chính của trang web của bạn, tiếp theo là các thẻ <h2>, sau đó là các thẻ <h3> ít quan trọng hơn, đi theo từng cấp độ nhỏ dần.

Tips
Hãy sử dụng thẻ <h1> để đánh dấu tiêu đề chính ở đầu trang web của bạn. Trong trang web chỉ để duy nhất 1 thẻ <h1> thôi. Vì nếu nhiều thẻ <h1> thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề SEO page của bạn.

Article Categories:
HTML căn bản

Comments are closed.