Site icon Hướng dẫn lập trình website php căn bản

Disable Everything – Right Click, Text and Image Copying, Keyboard, Scrolling

jquery Disable Everything

Disable Everything – Plugin jQuery này cho phép bạn vô hiệu hóa Nhấp chuột phải (Right-click), Sao chép hình ảnh và văn bản, Cuộn trên trang web của bạn (Scrolling). Bạn có thể tắt một số tính năng này hoặc tất cả các tính năng này cùng một lúc. Plugin Disable Everything này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn bảo vệ hình ảnh của bạn không bị tải xuống hoặc văn bản của bạn không bị sao chép. Những đặc điểm chính:

Ngoài ra, Plugin Disable Everything tương thích với nhiều trình duyệt như : IE6, IE7, IE8, IE9, IE10, IE11, Firefox, Opera, Chrome, Edge. Tham khảo: https://www.musetemplatespro.com/preview/codecan/disablejs/index.html

Exit mobile version