Codigniter là gì ?

Cập nhật mới nhất ngày 03/09/2019
Codigniter là gì ?

Chào mừng bạn đến với Codeigniter CodeIgniter là một  Framework phát triển ứng dụng – một toolkit – cho những người xây dựng trang web bằng PHP. Mục tiêu của nó là cho phép bạn phát triển dự án nhanh hơn, nhiều hơn bạn có thể, nếu bạn đang viết code từ đầu bằng cách cung cấp một tập hợp phong phú của thư viện cho các nhiệm vụ cần thiết thông thường, cũng như giao diện đơn giản và cơ cấu hợp lý để tiếp cận các thư viện. CodeIgniter cho phép bạn sáng tạo tập trung vào các dự án của bạn bằng cách giảm thiểu số lượng mã cần thiết cho một nhiệm vụ nhất định. Codeigniter dành cho đối tượng nào ?

  • Bạn cần một tính năng vượt trội
  • Bạn cần khả năng tương thích rộng với các tài khoản lưu trữ tiêu chuẩn mà chạy một loạt các phiên bản PHP và cấu hình.
  • Bạn muốn có một Framework mà đòi hỏi gần như bằng không cấu hình.
  • Bạn muốn có một Framework mà không yêu cầu bạn phải sử dụng dòng lệnh.
  • Bạn muốn có một khuôn khổ mà không yêu cầu bạn phải tuân thủ quy tắc mã hóa hạn chế.
  • Bạn không quan tâm đến thư viện khối quy mô lớn như PEAR.
  • Bạn không muốn bị buộc phải học một ngôn ngữ khuôn mẫu.
  • Bạn tránh phức tạp, thiên về các giải pháp đơn giản.
  • Bạn cần tài liệu hướng dẫn rõ ràng, kỹ lưỡng.