16 Vector Icons miễn phí để làm User Avatars

user-avatar-svg-ai-free
Share Button

Hôm nay, chúng tôi mang đến cho bạn một bộ tuyệt vời của các biểu tượng vector: nhưng đây không phải chỉ là những biểu tượng bình thường, mà là những biểu tượng avatar mà bạn có thể sử dụng trong các dự án và các trang web của bạn miễn phí.

Được thiết kế bởi Users Insights, những 16 biểu tượng vector có sẵn trong cả hai định dạng Illustrator và Sketch. Tải về từ đây.

Continue reading

Tuyển tập các Vector Icons dành cho thẻ tín dụng

card-icons-2
Share Button

Nếu bạn đang tìm kiếm icon miễn phí cho thiết kế dự án Thương mại điện tử của bạn, bài viết này sẽ có ích cho bạn. Chúng tôi có một bộ icon thẻ tín dụng màu tuyệt vời dành cho bạn, miễn phí. Được thiết kế bởi Tim Parker, các biểu tượng thẻ tín dụng có thể được tải về từ liên kết này.

Continue reading