Codigniter là gì ?

codeIgniter-development
Share Button

Chào mừng bạn đến với Codeigniter

CodeIgniter là một  Framework phát triển ứng dụng – một toolkit – cho những người xây dựng trang web bằng PHP. Mục tiêu của nó là cho phép bạn phát triển dự án nhanh hơn, nhiều hơn bạn có thể, nếu bạn đang viết code từ đầu bằng cách cung cấp một tập hợp phong phú của thư viện cho các nhiệm vụ cần thiết thông thường, cũng như giao diện đơn giản và cơ cấu hợp lý để tiếp cận các thư viện. CodeIgniter cho phép bạn sáng tạo tập trung vào các dự án của bạn bằng cách giảm thiểu số lượng mã cần thiết cho một nhiệm vụ nhất định.

Continue reading

Giới Thiệu Về Yii Framework

yii-framework
Share Button

Vào tháng 12 năm 2008, một PHP Framework mới được cộng đồng biết đến đó là Yii Framework với phiên bản 1.0. Có rất nhiều Framework được phát triển vào năm 2008 nhưng Yii được mọi người nhiệt tình công nhận vì Qiang Xue là người đã thành lập ra Prado Framework cũng chính là tác giả của Yii Framework. Những năm kinh nghiệm và những nhận xét của người sử dụng, đang cần một Framework PHP dễ dàng hơn, mở rộng hơn và hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà phát triển ứng dụng Web. Vì vậy Yii Framework đã ra đời và đáp ứng các yêu cầu trên cho cộng đồng Web.

Yii là một PHP Framework được xây dựng để phát triển các ứng dụng Web quy mô lớn dựa trên nền tảng component (thành phần sử dụng lại). Yii cho phép tái sử dụng tối đa các thành phần của hệ thống để tăng tốc độ viết ứng dụng.

Giống như hầu hết các PHP Framework, Yii là một MVC Framework. Continue reading