Sử dụng Tooltips với Pure CSS – Hint.css

hintcss-w550
Share Button

Hint.css là một thư viện tooltip trong CSS giúp bạn có thêm những lựa chọn về tooltips cho trang của bạn. Sự khác biệt lớn giữa Hint.css và plugin tooltip khác là Hint.css sử dụng thuộc tính data-*, và thuộc tính class để hiển thị vị trí tooltips. Nó chỉ tương thích với những trình duyệt hiện đại, hỗ trợ đầy đủ HTML5 và CSS3.

Continue reading

Sử dụng Stretchy Navigation với Css và jQuery

Stretchy Navigation
Share Button

Bạn có muốn sử dụng Stretchy Navigation trong CSS và jQuery? Đó là một hướng kích hoạt tròn mà trải dài trên click / tap để lộ các mục điều hướng. Có 3 trường hợp người sử dụng khác nhau, nơi đoạn này sẽ có ích cho bạn:

1) Chuyển hướng cố định.

2) Thêm nút nội dung.

3) Sửa nút nội dung.

Cấu trúc HTML là khá cơ bản: thẻ DIV được sử dụng để bọc một danh sách có thứ tự (có chứa các item điều hướng) và một nút kích hoạt (đối với các biểu tượng trình đơn). Một phần tử SPAN bổ sung được sử dụng để tạo ra các nền co giãn.

Continue reading

OkayNav jQuery – Menu rút gọn dành cho Web Responsive

okaynav-jquery
Share Button

Thanh menu luôn là một phần không thể thiếu đối với một trang web. Để có được 1 thanh menu như ý, có thể thay đổi tùy theo kích thước trang web cũng như thiết bị hiển thị thì thật không dễ tí nào. Với OkayNav jQuery, thì mọi chuyện điều trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nó sẽ giúp bạn rút ngắn thanh menu thành 1 cụm khi kích thước trình duyệt thay đổi, thay vì hiển thị tất cả.

 

Continue reading

jQuery cho phân trang và sắp xếp (Pagination & Sorting)

jquery-data-grid-controls
Share Button

jPList là một plugin jQuery linh hoạt để sắp xếp, phân trang và lọc của bất kỳ cấu trúc HTML nào. Nó hỗ trợ các nguồn dữ liệu: PHP + MySQL, ASP.NET + SQL Server, PHP + SQLite. Nó hoạt động giống một JavaScript dành cho Template. Ví dụ như các trang Handlebars, Mustache …
jPList hỗ trợ XML + XSLT. Nó hoạt động trong tất cả các trình duyệt chính. Với các ứng dụng hoặc dự án mã nguồn mở phi thương mại, bạn có thể sử dụng jPList miễn phí theo các điều khoản của Giấy phép GPL V3.

Continue reading