35 Icons miễn phí dành cho Website thương mại điện tử

free-icons-ecommerce
Share Button

Nếu bạn đang thiết kế một trang website thương mại điện tử hoặc giao diện, bạn có thể sẽ đã nhận thức được tầm quan trọng của biểu tượng kiểm tra thanh toán, giỏ hàng mua sắm…
Không có trang web thương mại điện tử có thể tồn tại mà không có một giao diện thanh toán thích hợp. Để thêm chút gia vị lên giao diện như vậy, bạn có thể sử dụng các biểu tượng tiện dụng cho giỏ hàng. Và hôm nay, Thế Giới Php xin giới thiệu với các bạn một tập hợp các biểu tượng miễn phí dành cho các trang web thương mại điện tử, được phát hành bởi Epic xls.

Continue reading