SmartImage phiên bản 3.0 ra mắt với các tính năng mới

smartimage
Share Button

 

Smartimage, một ứng dụng quản lý hình ảnh thương hiệu dựa trên điện toán đám mây, nó cung cấp cho ta nhiều tính năng hơn mạnh mẽ và trực quan hơn.


Ứng dụng này giúp cho các công ty quản lý, chia sẻ hình ảnh và nội dung trực quan khác một cách dễ dàng. Mà các nhóm và các doanh nghiệp nhỏ sử dụng hàng ngày cho các sự kiện, chương trình khuyến mãi và truyền thông thương hiệu. 

Continue reading