Sử dụng Tooltips với Pure CSS – Hint.css

hintcss-w550
Share Button

Hint.css là một thư viện tooltip trong CSS giúp bạn có thêm những lựa chọn về tooltips cho trang của bạn. Sự khác biệt lớn giữa Hint.css và plugin tooltip khác là Hint.css sử dụng thuộc tính data-*, và thuộc tính class để hiển thị vị trí tooltips. Nó chỉ tương thích với những trình duyệt hiện đại, hỗ trợ đầy đủ HTML5 và CSS3.

Continue reading

Sử dụng Stretchy Navigation với Css và jQuery

Stretchy Navigation
Share Button

Bạn có muốn sử dụng Stretchy Navigation trong CSS và jQuery? Đó là một hướng kích hoạt tròn mà trải dài trên click / tap để lộ các mục điều hướng. Có 3 trường hợp người sử dụng khác nhau, nơi đoạn này sẽ có ích cho bạn:

1) Chuyển hướng cố định.

2) Thêm nút nội dung.

3) Sửa nút nội dung.

Cấu trúc HTML là khá cơ bản: thẻ DIV được sử dụng để bọc một danh sách có thứ tự (có chứa các item điều hướng) và một nút kích hoạt (đối với các biểu tượng trình đơn). Một phần tử SPAN bổ sung được sử dụng để tạo ra các nền co giãn.

Continue reading

Ink – CSS Framework dành cho Responsive E-mails

ink
Share Button

Chúng ta thường thấy có rất nhiều Framework CSS dành cho việc thiết kế layout trang web, nhưng rất khó để tìm thấy một Framework dành cho email.

Ink – được viết bởi Zurb, sẽ giúp chúng đa làm được việc trên bằng cách đơn giản hóa việc tạo ra HTML e-mail mà nhìn giống nhau trên tất cả các ứng dụng e-mail chính.

Framework này bao gồm các styles css cho một bảng lưới (table-grid), nút bấm (buttons), bảng (panels), hình ảnh (images) và một vài thứ khác nữa.

Một khi các e-mail đã sẵn sàng, bạn có thể sử dụng công cụ Inliner dựa trên web để có được tất cả các phong cách Inline.

Và để bắt đầu một cách nhanh chóng, hãy nhìn vào các mẫu e-mail đã sẵn sàng để sử dụng Ink.