Nhận diện khuôn mặt với Jquery Face Detection

jquery-face-detection
Share Button

Đa số các phần mềm nhận dạng trên mạng đều hấp dẫn tôi, vì tôi không thể tưởng tượng được logic cũng như thuật toán của nó như thế nào. Cho dù đó là giọng nói, khuôn mặt, hoặc âm thanh rất khác nhau, hình ảnh được chụp khác nhau, và từ nhiều góc độ khác nhau, tôi không thể hiểu được làm thế nào nó được như vậy. Kể từ khi tôi làm việc với nudity detection with JavaScript, tôi đã nghĩ rằng đây là một Plugin giá trị, và một ngày nào đó sẽ có phần Plugin nhận diện khuôn mặt. Facebook đã sử dụng nó, vì vậy có thể nó có ứng dụng tích hợp trong các trang web của bạn.

Một thư viện nhận diện khuôn mặt mà tôi tìm thấy là Jquery Face Detection của 2 tác giả Jay Salvat và Liu Liu. Đây là một plugin jQuery tiêu chuẩn, chúng nhận được một hình ảnh và trả về một mảng các tọa độ của khuôn mặt được tìm thấy trong các hình ảnh đó. Chúng ta hãy xem cách sử dụng nó thế nào nhé! Continue reading

Tạo image text và font chữ với PHP GD

php-gd-image-and-text
Share Button

Php không chỉ giới hạn trong việc tạo ra HTML. Nó còn có thể được dùng để tạo ra các tập tin hình ảnh với 1 loạt định dạng khác nhau.  Gần đây tôi đã làm việc trong 1 một dự án nhỏ mà chúng tôi đã có để tạo ra một hình ảnh cho người sử dụng và bao gồm họ tên của họ trong đó. Với Php, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Phần code dưới đây là sẽ  giải thích làm thế nào để sử dụng thư viện hình ảnh PHP GD.

Continue reading

SmartImage phiên bản 3.0 ra mắt với các tính năng mới

smartimage
Share Button

 

Smartimage, một ứng dụng quản lý hình ảnh thương hiệu dựa trên điện toán đám mây, nó cung cấp cho ta nhiều tính năng hơn mạnh mẽ và trực quan hơn.


Ứng dụng này giúp cho các công ty quản lý, chia sẻ hình ảnh và nội dung trực quan khác một cách dễ dàng. Mà các nhóm và các doanh nghiệp nhỏ sử dụng hàng ngày cho các sự kiện, chương trình khuyến mãi và truyền thông thương hiệu. 

Continue reading

jQuery cho phân trang và sắp xếp (Pagination & Sorting)

jquery-data-grid-controls
Share Button

jPList là một plugin jQuery linh hoạt để sắp xếp, phân trang và lọc của bất kỳ cấu trúc HTML nào. Nó hỗ trợ các nguồn dữ liệu: PHP + MySQL, ASP.NET + SQL Server, PHP + SQLite. Nó hoạt động giống một JavaScript dành cho Template. Ví dụ như các trang Handlebars, Mustache …
jPList hỗ trợ XML + XSLT. Nó hoạt động trong tất cả các trình duyệt chính. Với các ứng dụng hoặc dự án mã nguồn mở phi thương mại, bạn có thể sử dụng jPList miễn phí theo các điều khoản của Giấy phép GPL V3.

Continue reading

Nén ảnh với Smush.it

smushit
Share Button

Tối ưu hóa hình ảnh bằng tay khiến bạn tốn rất thời gian. Có nhiều công cụ chỉnh sửa hình ảnh có thể giúp bạn có được kết quả hình ảnh tốt nhất với một kích thước tập tin nhất định. Smush.it là một dịch vụ mà có sử dụng công cụ tối ưu hóa định dạng hình ảnh bằng cách đưa các byte cuối cùng (không cần thiết) ra khỏi hình ảnh của bạn – mà không thay đổi hình ảnh ban đầu của họ hoặc chất lượng hình ảnh.


Sử dụng Smush với nhiều cách khác nhau : Bạn có thể tải lên hình ảnh trong trình duyệt của bạn, cung cấp một danh sách các url hình ảnh hoặc bạn có thể có được Firefox Extension (YSlow) hoặc một bookmarklet thông qua trình duyệt để tối ưu hóa hình ảnh mà bạn đã tìm thấy trên bất kỳ trang web. Smush nó cũng cung cấp một API để thực hiện những tối ưu hóa tự động. Người sử dụng WordPress có thể sử dụng WP Smush.it pulgin để tự động chạy mỗi hình ảnh được bổ sung vào một trang hoặc gửi qua Smush.it bằng các sự lý trong luồng.

Continue reading