jQuery cho phân trang và sắp xếp (Pagination & Sorting)

Cập nhật mới nhất ngày 13/08/2019
jQuery cho phân trang và sắp xếp (Pagination & Sorting)

jPList là một plugin jQuery linh hoạt để sắp xếp, phân trang và lọc của bất kỳ cấu trúc HTML nào. Nó hỗ trợ các nguồn dữ liệu: PHP + MySQL, ASP.NET + SQL Server, PHP + SQLite. Nó hoạt động giống một JavaScript dành cho Template. Ví dụ như các trang Handlebars, Mustache ... jPList hỗ trợ XML + XSLT. Nó hoạt động trong tất cả các trình duyệt chính. Với các ứng dụng hoặc dự án mã nguồn mở phi thương mại, bạn có thể sử dụng jPList miễn phí theo các điều khoản của Giấy phép GPL V3.   Demo: http://jplist.com/
License: GPL v3 License