SmartImage phiên bản 3.0 ra mắt với các tính năng mới

smartimage
Share Button

 

Smartimage, một ứng dụng quản lý hình ảnh thương hiệu dựa trên điện toán đám mây, nó cung cấp cho ta nhiều tính năng hơn mạnh mẽ và trực quan hơn.


Ứng dụng này giúp cho các công ty quản lý, chia sẻ hình ảnh và nội dung trực quan khác một cách dễ dàng. Mà các nhóm và các doanh nghiệp nhỏ sử dụng hàng ngày cho các sự kiện, chương trình khuyến mãi và truyền thông thương hiệu. 

Continue reading

Nén ảnh với Smush.it

smushit
Share Button

Tối ưu hóa hình ảnh bằng tay khiến bạn tốn rất thời gian. Có nhiều công cụ chỉnh sửa hình ảnh có thể giúp bạn có được kết quả hình ảnh tốt nhất với một kích thước tập tin nhất định. Smush.it là một dịch vụ mà có sử dụng công cụ tối ưu hóa định dạng hình ảnh bằng cách đưa các byte cuối cùng (không cần thiết) ra khỏi hình ảnh của bạn – mà không thay đổi hình ảnh ban đầu của họ hoặc chất lượng hình ảnh.


Sử dụng Smush với nhiều cách khác nhau : Bạn có thể tải lên hình ảnh trong trình duyệt của bạn, cung cấp một danh sách các url hình ảnh hoặc bạn có thể có được Firefox Extension (YSlow) hoặc một bookmarklet thông qua trình duyệt để tối ưu hóa hình ảnh mà bạn đã tìm thấy trên bất kỳ trang web. Smush nó cũng cung cấp một API để thực hiện những tối ưu hóa tự động. Người sử dụng WordPress có thể sử dụng WP Smush.it pulgin để tự động chạy mỗi hình ảnh được bổ sung vào một trang hoặc gửi qua Smush.it bằng các sự lý trong luồng.

Continue reading