HTML là gì? tại sao phải học HTML?

Cập nhật mới nhất ngày 09/12/2019
HTML là gì? tại sao phải học HTML?

HTML viết tắt cho HyperText Markup Language - "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản. HTML là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML. HTML đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Phiên bản chính thức mới nhất của HTML là HTML 4.01 (1999). Sau đó, các nhà phát triển đã thay thế nó bằng XHTML. Hiện nay, HTML đang được phát triển tiếp với phiên bản HTML5. Hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Web. Bằng cách dùng HTML động hoặc Ajax. Lập trình viên có thể được tạo ra và xử lý bởi số lượng lớn các công cụ. Từ một chương trình soạn thảo văn bản đơn giản – có thể gõ vào ngay từ những dòng đầu tiên – cho đến những công cụ xuất bản WYSIWYG phức tạp. HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, nó là ngôn ngữ trình bày.