Ink – CSS Framework dành cho Responsive E-mails

Cập nhật mới nhất ngày 13/08/2019
Ink – CSS Framework dành cho Responsive E-mails

Chúng ta thường thấy có rất nhiều Framework CSS dành cho việc thiết kế layout trang web, nhưng rất khó để tìm thấy một Framework dành cho email. Ink – được viết bởi Zurb, sẽ giúp chúng đa làm được việc trên bằng cách đơn giản hóa việc tạo ra HTML e-mail mà nhìn giống nhau trên tất cả các ứng dụng e-mail chính. Framework này bao gồm các styles css cho một bảng lưới (table-grid)nút bấm (buttons), bảng (panels)hình ảnh (images) và một vài thứ khác nữa. Một khi các e-mail đã sẵn sàng, bạn có thể sử dụng công cụ Inliner dựa trên web để có được tất cả các phong cách Inline. Và để bắt đầu một cách nhanh chóng, hãy nhìn vào các mẫu e-mail đã sẵn sàng để sử dụng Ink.