Codigniter là gì ?

codeIgniter-development
Share Button

Chào mừng bạn đến với Codeigniter

CodeIgniter là một  Framework phát triển ứng dụng – một toolkit – cho những người xây dựng trang web bằng PHP. Mục tiêu của nó là cho phép bạn phát triển dự án nhanh hơn, nhiều hơn bạn có thể, nếu bạn đang viết code từ đầu bằng cách cung cấp một tập hợp phong phú của thư viện cho các nhiệm vụ cần thiết thông thường, cũng như giao diện đơn giản và cơ cấu hợp lý để tiếp cận các thư viện. CodeIgniter cho phép bạn sáng tạo tập trung vào các dự án của bạn bằng cách giảm thiểu số lượng mã cần thiết cho một nhiệm vụ nhất định.

Continue reading